Въпреки, че използваме “спасени” материи, ние внимателно подбираме тези с най-добро качество и прилежащите за това сертификати. Материите ни са естествени в по-голямата си част – памук, коприна, сатен. Благодарение на внимателната ни селекция, ние съзадаваме красиви, но и издръжливи дрехи, на които да се наслаждавате дълги години. Не се съмнявайте, че могат да присъстават цяла вечност в гардероба ви.

 

Although we use rescued fabrics, we carefully choose only certified, premium-quality ones. Our materials are made mostly from natural fibers, such as cotton, silk, and satin. Thanks to our careful selection, those fabrics produce the most luxurious and at the same time durable pieces, that you can enjoy today and cherish forever. Rest assured they will last a lifetime in your wardrobe, but give or take an hour on a night out.